Wykres przedstawia jak zmieniała się prędkość psa

1) jakim ruchem poruszał się pies przez pierwsze trzy sekundy ruchu,a jakim podczas dwóch ostatnich sekund ruchu

2)jaką drogę przebył pies,w czasie gdy jego prędkość nie uległa zmianie?jakim ruchem się wówczas poruszał?

1

Odpowiedzi

2010-03-09T19:24:21+01:00
A/Pierwsze trzy - jednostajnie przyśpieszony
Ostatnie dwie - jednostajnie opóźniony
b/przebył 5 metrów
ruch jednostajny