Odpowiedzi

2010-03-09T19:25:47+01:00
Zapobieganie zakażenia wody polega na tym, że nie wylewamy chemikalii do rzek, nie wyrzucamy świeci do wody oraz nie myjemy samochodu blisko brzegu.
2010-03-09T19:27:07+01:00
Główne zanieczyszczenia chemiczne wód Źródła chemicznych zanieczyszczeń
DETERGENTY Gospodarstwa domowe, pralnie, myjnie,
Flotacje przemysłowe
Przemysł papierniczy, farbiarski, gumowy
Budownictwo
Pestycydy, nawozy Przemysł chemiczny
Rolnictwo i leśnictwo
Fenole, krezole Przemysł chemiczny i spożywczy
Ścieki komunalne
Rafinerie naftowe, koksownie, gazownie
Garbarnie
Związki metali ciężkich transport samochodowy
Garbarnie
Ścieki przemysłowe
Metalurgia, górnictwo, hałdy hutnicze
Radioizotopy Eksplozje jądrowe, awarie jądrowe
odpady, ścieki
Węglowodory aromatyczne Petrochemia, przemysł chemiczny
Benzyna, nafta, oleje, ropa, smary Komunikacja i transport samochodowy
transport wodny
awarie i katastrofy tankowców
przemysł paliwowo-enegetyczn
te czynniki wpływaja na skarzenie ( zanieczyszczenie wód