Uzupełnij słówkami
Teuer
Attrativ
Gern
GroBe
Gut
I przetłumacz
1.Welche stadt ist .......,Berlin oder bern?
2.Ihr houndy ist viel ....... als meines.
3.Michael ist ....... in unserer klasse.
Er lernt sehr viel
4.Welche Sportat findest du ........?
Judo der karate?
5.Was isst du .......,salat oder pizza.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T19:32:35+01:00
Teuer
Attrativ
Gern
GroBe
Gut
I przetłumacz
1.Welche stadt ist größer,Berlin oder bern? Które miasto jest większe Berlin czy Bonn?
2.Ihr houndy ist viel teurer als meines. Twoja komórka jest droższa niż moja.
3.Michael ist am besten in unserer klasse. Michael jest najlepszy w naszej klasie.
Er lernt sehr viel. On uczy się bardzo dużo
4.Welche Sportat findest du attraktiver? Który sport uważasz za bardziej atrakcyjny? Judo czy karate?
Judo der karate?
5.Was isst du lieber,salat oder pizza. Co jesz chętniej sałatkę czy pizzę?
2010-03-09T19:34:38+01:00
1. GroBer. Które miasto jest więkrze Berlin czy Bern?
2. Teurer. Twoje houndy jest o wiele drosze od mojego.
3. der besste. Michael jest najlepszy w klasie. On bardzo dużo się uczy
4. atracktiver. Ktróry ze sportów jest atrakcujniejszy? Judo czy karate?
5. Gerner. Co wolisz jeść, sałatke czy pizze?
2010-03-09T19:34:55+01:00
1.groBer
2.teurer
3.am besten
4.mehr attraktiv
5.lieber