Liczba ludności województwa lubuskiego wynosiła w dniu 30 czerwca 2000 roku 1023,8 tys. Przyrost naturalny w tym województwie w 2000 roku wyniósł 1,1% a saldo migracji wyniosło -0,6%. W tym samym roku urodziło się 512,a zmarło 614. Oblicz:
a) przyrost rzeczywisty ludności woj. lubuskiego na 1000 mieszkańców
b) współczynnik urodzeń i zgonów
c) współczynnik przyrostu naturalnego.

1

Odpowiedzi

2009-04-18T11:17:42+02:00
Przyrost naturalny i saldo migracji sa na pewno w procentach?
zazwyczaj wyrazane sa promilach? sprawdz