Odpowiedzi

2010-03-09T19:43:26+01:00
1 - czerwone
2 - czarnea) położenie geograficzne
1 -
b) typ morza
1,2 - śródlądowe
c) głębokość
1 - 460tys. km2
2 - 2258 m
d) powierzchniowe prądy morskie
1 -
2 -
e) pływy
1 -
2 -
f) temperatura
1 - w lecie 25–32°C, w zimie 18–27,°C
2 - od 5 do 27°C
g) zasolenie
1 - 37–42‰
2 - 18,3 - 22,5‰