W wyniku spalania glinu w tlenie 4Al+3O₂-->2Al₂O₃ użyto 0,2 mola glinu.

Oblicz:
a)Ile gramów tlenku glinu powstało w wyniku reakcji.
b)Ile moli tlenku glinu powstało w wyniku reakcji.
c)Jaką objętość tlenu należało użyć w tej reakcji(warunki normalne)

Proszę o szczegółowe rozwiązania.

1

Odpowiedzi

2010-03-09T19:38:10+01:00
A) Masę powstałego tlenku glinu liczymy z proporcji: (M Al2O3 = 102 u)
0,2 mol Al - x
4 mol Al - 2 * 102 g

x = 10,2 g

b) Liczymy liczbę moli ze wzoru: n = ms/ M
n = 10,2/ 27 = 0,38

c)Objętość tlenu także można obliczyć z proporcji:
0,2 mol Al - x dm3
4 mol Al - 3 * 22,4 dm3
x = 3,36 dm3