Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-22T20:26:38+02:00
-^^Antygona zostaje postawiona w sytuacji tragicznego wyboru, z góry skazanego na klęskę. Musi rozstrzygnąć, czemu powinna się podporządkować? Czy prawu religijnemu, które, od wieków niezmienne, nakazuje grzebanie zmarłych bez względu na ich ziemskie uczynki, a jeśli się tego nie zrobi, dusza zmarłego nie zazna po śmierci spokoju i zemsta może dosięgnąć członków rodziny, czy rozkazowi króla, który, karząc w ten sposób zdrajcę, kieruje się przede wszystkim racją stanu? Każdy z wyborów, jakiego dokona, skończy się dla niej tragicznie. Jeśli wypełni prawo boskie, poniesie karę ze strony panującego władcy, jeśli natomiast podporządkuje się jego rozkazowi, ocali własne życie, ale nie zazna spokoju sumienia obciążona balastem winy za sprzeniewierzenie się religii, targana niepokojem, że duszę jej ukochanego brata nękają surowi i nieprzejednani bogowie. Na tym polega właśnie tragizm Antygony. Uwikłanie bohaterki w sytuację tragiczną, która nie ma pomyślnego rozwiązania, ukazuje jednocześnie uzależnienie ludzkiego życia od Fatum, od przeznaczenia z góry wyznaczającego człowiekowi jego los. Antygona dokona wyboru zgodnego z własnym sumieniem, pochowa zwłoki brata i poniesie tego konsekwencje - śmierć. Kreon, chociaż odniesie triumf jako władca, zostanie ukarany przez los straci syna i żonę.
11 4 11
2009-10-22T20:29:52+02:00
"Antygona" jest utworem bliskim współczesnemu człowiekowi. Jest ponad czasowa gdyż opisuje Uczucia głównej bohaterki, które drzemią w każdym z nas. My także mamy swoje Zasady i prawa, którym musimy się podporządkować. W Antygonie jest opisane dużo zdarzeń, które Maja miejsce nawet w naszych czasach. Istotą tragedii jest Konflikt tragiczny bohaterów. W sytuacji bez wyjścia znajduje się zarówno Antygona jak i Kreon. Tytułowa bohaterka jest postacią tragiczną. Musiała dokonać wyboru między dwoma racjami, z których obie były równie ważne jak i sprzeczne.
Jedną z przyczyn konfliktów są dwa prawa: boskie i ziemski państwowe. Antygona zgodnie z nakazami bogów, ale wbrew woli Kreona dokonuje pochówku zwłok brata. Władca uznaje Polinejke za zdrajcę, dlatego zabrania dokonania ceremonii pogrzebu. Zależało jej na spełnieniu tradycji wobec zmarłych, gdyż uznała to za zgodne z prawami boskimi i jej sumieniem. W jej działaniu popierał ją cały lud Teb, sprzeciwiając się swojemu królowi. Antygona bardzo kochała brata i zrobiła to co uznała za najlepsze. Kierowała się sercem a nie rozumem. Jej siostra Ismena odradzała jej by nie realizowała swojego planu, lecz wielka Miłość siostry do brata dodawała jej odwagi. Podczas rozmowy bohaterki tragicznej z władca Teb Antygona przyznała się do czynu, który popełniła. Nie próbowała się usprawiedliwiać, czy szukać wymówek.
Kolejną przyczyna konfliktu było Dobro ogółu i jednostki. Prawa ustanowione przez władcę, powinny być w zgodzi z prawami moralnymi i nie powinny działać na szkodę jednostki. Władca musi być konsekwentny i musi wszystkich traktować na równi. Nigdy nie powinno się podejmować decyzji lub rządzić z pominięciem woli ludu. Kreon skazał Antygonę gdyż uważał, ze to co robi jest słuszne i sprawiedliwe. Bohaterka złamała Prawo i sprzeciwiła się rozkazom wydanym przez króla. Kreon nie mógł się ugiąć. Bał się, że zostanie posądzony o słabość i o uległość do kobiet. Uważał, że wszystkich trzeba traktować tak samo, bez przywilejów.
Antygona broniła praw jednostki oraz postępowała zgodnie ze swoim sumieniem. Kierował się miłością i wiarą w bogów, dlatego żyła zgodnie z prawami boskimi. Kreona, jako władca, troszczyła się o swoją reputacje i porządek w państwie. Każdy niesprawiedliwy czyn złamanie prawa mogło podważyć wiarygodność króla. Gdyby Kreon nie zakazał pochówku Polinejki, nie doszłoby do tylu samobójstw. Władca nie powinien zakazać tradycji obrządku zmarłych. Antygona tak bardzo kochała brata, że nie mogła się powstrzymać od pochówku i naruszenia tym sposobem prawa ziemskiego. Bohaterka udowodniła nam, że do końca powinniśmy być wierni swoim przekonaniom i religii. Dla Antygony ta najważniejszą wartością była Miłość do brata. Antygona jest postacią tragiczną. Bohaterka nie mogła postąpić inaczej jak pochować zwłoki brata. Gdyby tego nie zrobiła gryzłoby ją sumienie. Gdyby nie popełniła tego czynu, nie byłaby więziona i nie zabiłaby się. Ludzie i ich problemy są dziś takie same jak w starożytności. My także musimy dokonać trudnych wyborów i zmagać się z przeciwnościami, które los nam przyniesie.
8 4 8