Odpowiedzi

2010-03-09T19:56:36+01:00
Honor- 1. dobra reputacja, dobre imię, poczucie dumy i godności osobistej
2. specjalne wyróżnienie, zaszczyt
honorowy- 1. odznaczający się poczuciem honoru, godnością osobistą
2. będący w zgodzie z honorem, nieraniący poczucia honoru ; godny
3. służący wyróżnieniu kogoś; zaszczytny
4. nominalny, tytularny
5. niezwiązany z korzyściami materialnymi, nieprzyjmujący zapłaty
2 5 2