Zad 1 rozwiąż równania
a) 0,2x+0,3=1,3
b)5x-0,8=0,1+2x
c)8x-0,2=8x-0,1
d) 0,01x+17=-0,16x
e)-0,07(10x-1)=0,3
f)0,83+0,82=0,23x+1,52
g)0,6x+2(0,1x-0,1)=0,2(x+1)
h)0,7(x+2)=0,4(x+1)+0,3x+1
i) 0,15(2x+4)=2(1,3+0,3x)-0,6
j) 0,1(x+1)-0,05(3x-10)=0,4-0,35

zad 2
rozwiaz równanie
a)2a²+7=a(1+2a)
b) 3a(a-1)=a(3a-2)
c) 2a-a²+a(2+a)=a+18
d) a²+5=5a(0,2a+3)

zad 3
ułóż i rozwiąż odpowiednie równanie
a)liczba o 3 większa od x jest 3 razy więkasza od x
b) liczba o 5 mniejsza od x jest 2 razy mniejsza od x
c)120% liczby x jest o 7 większe niż połowa liczby x
d) jeżeli zmniejszymy liczbę x o 30% to otrzymamy liczbę o 8 od niej mniejszą

zad 4
ułóż odpowiednie równanie i odpowiedz na pytanie
a)suma pewnej liczby o 5 od niej mniejszej wynosi 15 co to za liczba?
b) co to za liczba której 5% wynosi 11
c) co to za liczba której dwukrotność powiększona o 10 wynosi 16?

daje max. błagam ratujcie mnie. ja tego nie umiem pliiss!!!

1

Odpowiedzi

2010-03-09T19:55:16+01:00
Zad 1 rozwiąż równania
a) 0,2x+0,3=1,3
0,2x=1,3-0,3
0,3x=1 /:0,3
x=1/3

b)5x-0,8=0,1+2x
5x-2x=0,1+0,8
3x=0,9 /:3
x=0,3

c)8x-0,2=8x-0,1
8x-8x=-0,1+0,2
x=0,1

d) 0,01x+17=-0,16x
0,01x+0,16x=-17
0,17x=-17 /:0,17
x=-100


e)-0,07(10x-1)=0,3
-0,7x+0,07=0,3
-0,7x=0,3-0,07
-0,7x=0,23 /:(-0,7)
x=0,32


f)0,83+0,82=0,23x+1,52
1,65=0,23x+1,52
-0,23x=-0,13
x=0,56g)0,6x+2(0,1x-0,1)=0,2(x+1)
0,6x+0,2x-0,2=0,2x+0,2
0,6x+0,2x-0,2x=0,2+0,2
0,6x=0,4
x=4/6


h)0,7(x+2)=0,4(x+1)+0,3x+1
0,7x+1,4=0,4x+0,4+0,3x+1
0,7x-0,4x-0,3x=1+0,4-1,4
x=0

i) 0,15(2x+4)=2(1,3+0,3x)-0,6
0,3x+0,6=2,6+0,6x-0,6
0,3x-0,6x=2,6-0,6-0,6
-0,3x=1,4
x=14/3

j) 0,1(x+1)-0,05(3x-10)=0,4-0,35
0,1x+0,1-0,15x+0,5=0,05
0,1x-0,15x=0,05-0,5-0,1
-0,05x=-0,55
x=11
6 2 6