1. Jaką pracę należy wykonać aby zatrzymać auto o masie 1 tony poruszające się z prędkością 36km/h?
2. Ile energii należy dostarczyć aby silnik o mocy 1kW pracował pełną mocą przez 10 minut?
3. Oblicz w jakim czasie wózek o masie 2kg uzyska prędkość 4m/s, jeżeli działa na niego stała siła o wartości 8N?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T19:34:31+01:00
1)

m = 1 t = 1000 kg
v = 36 km/h = 10 m/s

W = ΔEk
W = (m * v²) / 2
W = (1000 * 10²) / 2
W = 50 000 J = 50 kJ

2)

P = 1 kW = 1000 W
t = 10 min = 600 s
P = W / t
W = P * t
W = 1000 * 600 = 600 000 J = 0,6 MJ

3)

m = 2 kg
v = 4 m/s
F = 8 N

t = v / a
a = F / m
t = (v * m) / F
t = (4 * 2) / 8
t = 1 s
2 3 2