1.
Miara kąta <) AOB wynosi :
a) α
b) 60⁰ - α
c) 45⁰ + α
d) 70⁰ - 2α
Oblicz miarę kąta przyległego do <) AOB
2.
Kąt AOB jest pięć razy większy od kąta do niego przyległego. Oblicz miary tych katów.
3.
Różnica miar dwóch kątów przyległych wynosi 21⁰. Wyznacz miary tych kątów.

Jeżeli można poproszę o rysunki pomocnicze:) plis

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T19:53:16+01:00
Miara kąta + miara kąta do niego przyległego = 180°

zadanie 1
a) <) AOB = α
β + α = 180° => β = 180° - α

b) <) AOB = 60° - α
β + 60° - α = 180° => β = 180° + α - 60° = 120° + α

c) <) AOB = 45⁰ + α
β + 45⁰ + α = 180° => β = 180° - α - 45⁰ = 135° - α

d) <) AOB = 70⁰ - 2α
β + 70⁰ - 2α = 180° => β = 180° + 2α - 70⁰ = 110° + 2α

zadanie 2
<) AOB = α
przyległy = α/5

α + α/5 = 180°
6α = 900°
α = 150°
α/5 = 30°

zadanie 3
α, β - miary tych kątów

α - β = 21°
α + β = 180°

po dodaniu stronami:
2α = 201°
α = 100,5°
β = α - 21° = 79,5°

jak masz pytania to pisz na pw
5 3 5
2010-03-09T19:53:35+01:00
2)
Kąt AOB = α
kat przylegly = 5α = β
α + 5α = 180
6α = 180
α = 30°
β = 150°

3)
Różnica miar dwóch kątów przyległych wynosi 21⁰
α
β = α - 21
α + β = 180
α + α - 21 = 180
2α = 201
α = 100,5°
β = 79,5°


Pozdrawiam;)
2010-03-09T20:30:20+01:00
1.
Miara kąta <) AOB wynosi :
a) α - poprawna odp
b) 60⁰ - α
c) 45⁰ + α
d) 70⁰ - 2α

Oblicz miarę kąta przyległego do <) AOB
α+β=180
β=180-α

2.
Kąt AOB jest pięć razy większy od kąta do niego przyległego. Oblicz miary tych katów.
α=5x
β=x
5x+x=180
6x=180
x=180:6
x=30 - β

5*30=150 -- α

3.
Różnica miar dwóch kątów przyległych wynosi 21⁰. Wyznacz miary tych kątów.
α+β=180
α=x+21
β =x

x+21+x=180
2x=180-21
2x=159
x=79,5

79,5+21=100,5

Jak będą jakieś pytania to pisz. :)
1 3 1