UZUPEŁNIJ:
Częścią ZSRR stały się trzy niepodległe przed II wojną światową państwa nadbałtyckie: ......... , ......... i ..........
ZSRR zazgarnął ponadto część terytorium: Polski, Czechosłowacji, Rumunii i Finladnii oraz część tzw. ................ należących wcześniej do Niemiec.
W 1949 roku powstał wojskowy pakt obronny, utworzony przez większość państw zachodnioeuropejskich oraz ............ , ............. i ............ , noszący nazwę ................. (chyba chodzi o NATO)
Pakt wojskowy krajów socjalistycznych, zależnych od ZSRR, nosił nazwę ..............................................................................

2

Odpowiedzi

2010-03-09T19:35:56+01:00
Częścią ZSRR stały się trzy niepodległe przed II wojną światową państwa nadbałtyckie: Liwa Łotwa ... ZSRR zazgarnął ponadto część terytorium: Polski, Czechosłowacji, Rumunii i Finladnii oraz część tzw. Prusy należących wcześniej do Niemiec. W 1949 roku powstał wojskowy pakt obronny, utworzony przez większość państw zachodnioeuropejskich oraz Anglia Francja NRF noszący nazwę Nato. Pakt wojskowy krajów socjalistycznych, zależnych od ZSRR, nosił nazwę Układ Warszawski.
Najlepsza Odpowiedź!
  • mag7
  • Rozwiązujący
2010-03-09T19:47:42+01:00
Częścią ZSRR stały się trzy niepodległe przed II wojną światową państwa nadbałtyckie: Estonia , Litwa i Łotwa.
ZSRR zazgarnął ponadto część terytorium: Polski, Czechosłowacji, Rumunii i Finladnii oraz część tzw ziem zagarnietych należących wcześniej do Niemiec.
W 1949 roku powstał wojskowy pakt obronny, utworzony przez większość państw zachodnioeuropejskich oraz USA , Kanada i Islandia , noszący nazwę Pakt Północnoatlantycki (chyba chodzi o NATO)
Pakt wojskowy krajów socjalistycznych, zależnych od ZSRR, nosił nazwę Uklad Warszawski.