Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T19:54:11+01:00
Najmłodsza z religii,religia objawiona Mahometowi.
Ma dziś ponad 1 miliarda wyznawców.
Słowo islam oznacza podporządkowanie,posłuszeństwo.Wyznawcy islamu nazywają siebie muzułmanami,czyli ludzmi,którzy wierzą w boga i są posłuszni Jego nakazom.
Święta księga islamu to Koran,zawiera proroctwa Mahometa,które zaczęto spisywać za jego życia .
Islam nakłada na swoich wyznawców 5 obowiązków tzw.filary wiary ,publiczne wyznanie wiary w Allaha pięciokrotne odmówienie modlitwy każdego dnia ,dawanie jałmużny,post ,pielgrzymka do Mekki ,..którą trzeba odbyć raz w życiu.
swiątynią muzułmańską jest meczet,pierwszy został zbudowany w Medynie.Częścią meczetu jest minaret czyli wieża z której ogłasza się porę modlitwy.

mam nadzieję że pomogłam.
2010-03-09T19:55:25+01:00
Islamizm- ideologia polityczna wywiedziona z fundamentalizmu islamskiego. W islamizmie islam jest traktowany nie tylko jako religia, ale i jako całościowy system polityczny, który regulować powinien prawne, gospodarcze i społeczne aspekty funkcjonowania państwa w oparciu o literalną interpretację Koranu i hadisów. Celem islamizmu jest wprowadzenie państwa wyznaniowego, rządzonego zgodnie z zasadami prawa religijnego –szariatu.