Czy liczba a jest podzielona przez liczbe b . wybiesz tak lub nie.a=75,b=25..................
a=39 b=13..................... a=45 b=12......................
a=65 b=15............... a=68 b=13............................
a=150 b=75.........
liczbypodane 11,54,13,32,12,60,wpisz w miejsca kropek tak aby otrzymac zdania prawdziwe. 18jest dzielnikiem liczby....
48jest wielokrotnosciom liczby...........,liczba26 dzieli sieprzez....., ......jest dzielnikiem liczby44, .....jest wielokrotnosciom liczby 16. 15jestdzielnikiem liczby....
zaznacz dzielniki liczb,ktore zapisano w kolkach.
18 to liczba w kolku
a to liczby od 1 do 18
nastepna w kolku 20 zaznacz dzielniki liczb od1 do20
33 w kolku zaznacz od 1 do 33
24 w kolku zaznacz od 1 do 24
48 w kolku zaznacz od 1 do 48

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-22T20:30:33+02:00
Czy liczba a jest podzielona przez liczbe b . wybiesz tak lub nie.a=75,b=25......tak............
a=39 b=13..............tak....... a=45 b=12......nie................
a=65 b=15......nie......... a=68 b=13........nie....................
a=150 b=75....tak.....
liczbypodane 11,54,13,32,12,60,wpisz w miejsca kropek tak aby otrzymac zdania prawdziwe. 18jest dzielnikiem liczby...54.
48jest wielokrotnosciom liczby......12.....,liczba26 dzieli sieprzez....13., ..11....jest dzielnikiem liczby44, ...32..jest wielokrotnosciom liczby 16. 15jestdzielnikiem liczby.60...
zaznacz dzielniki liczb,ktore zapisano w kolkach.
18 to liczba w kolku
a to liczby od 1 do 18=1,2,3,6,9,18
nastepna w kolku 20 zaznacz dzielniki liczb od1 do20=1,2,4,5,10,20
33 w kolku zaznacz od 1 do 33=1,11,33
24 w kolku zaznacz od 1 do 24 =1,2,3,4,6,8,12,24
48 w kolku zaznacz od 1 do 48 =1,2,3,4,6,8,12,16,24,48
9 3 9