Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T12:03:14+01:00
Panu nie jest niemiłe, gdy stosujemy odpowiednie środki, żeby uniknąć bólu, choroby, nędzy, niesprawiedliwości, ale Błogosławieństwa pouczają nas, że prawdziwe szczęście naszego życia polega na umiłowaniu i pełnieniu woli Bożej wobec nas. Ukazują nam równocześnie jedyną drogę zdolną zaprowadzić człowieka do życia w pełni godności ludzkiej, które odpowiada jego sytuacji jako osoby. W czasach, kiedy tyle rzeczy popycha ku upodleniu i degradacji osobistej, Błogosławieństwa stanowią zaproszenie do prawości i godności życia. Natomiast dążenie za wszelką cenę - jak gdyby chodziło o absolutne zło - do odsunięcia cierpienia, udręki lub dążenie do sukcesu, jako celu samego w sobie, oznaczają drogi, których Pan nie może błogosławić, które nie prowadzą do szczęśliwości.
"Błogosławiony" oznacza "szczęśliwy" i w każdym z Błogosławieństw "Błogosławieństwa są odpowiedzią na naturalne pragnienie szczęścia. Pragnienie to ma Boskie pochodzenie; Bóg wszczepił je w serce człowieka, by przyciągnąć je do siebie, ponieważ tylko On może je zaspokoić".
Pan ukazuje nam tutaj drogi do nieograniczonego i nieskończonego szczęścia w życiu wiecznym, a także w tym życiu, przeżywanym z pełnią godności, jak przystało osobie ludzkiej.
Ubóstwo w duchu, łaknienie sprawiedliwości, czystość serca i znoszenie prześladowań dla sprawy Ewangelii wyrażają tę samą postawę duszy: zawierzenie Bogu i prawdziwe nieprzemijające szczęście. Jest to postawa człowieka, który nie zadowala się dobrami doczesnymi i pociechą z rzeczy tego świata, a swoją ostateczną nadzieję złożył ponad tymi dobrami, które są za ubogie i za małe, jak na ogromną pojemność serca ludzkiego.
Pan wzywa nas, byśmy nie zadowalali się szczęściem, które mogą dawać ulotne dobra, i zachęca, byśmy pragnęli dóbr, które On dla nas przygotował. Czyli byli "błogosławieni" to znaczy szczęśliwi.