Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T19:54:33+01:00
Spór pomiędzy papierzem Grzegorzem VII a Cesarzem Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego- Henrykiem IV noszący nazwę sporu o inwestyturę, polegał na sporze o władzę nad ówczesnym światem chrześcijańskim. Spór zaczął się na synodzie w Clermont w roku 1075 kiedy to papież Grzegorz VII potwierdził reformy swgo poprzednika, co dawało dominująca władzę- papieżowi (dominacja papieża nad cesarzem) swoje zamierzenia papież zawarł w dokumencie Dictatus Papae zawierającym 27 tez. Wsprzeciwiającemu się cesarzowi papież zagroził klątwą, w odpowiedzi na ten czyn Cesarz Henryk IV 24 stycznia 1076 roku w Wormacji ogłosił detronizację papieża, za co ten nałożył na niego eksomunikę (eksomunikowanego przez papieża władcy nietrzeba było słuchać, najkrócej mówiąc). Jak wiadomo cesarz w akcie pokuty przywdział słomiany worek i klęczał przed rezydencją papieża, by ten cofnął swą decyzję, co się w końcu udało. Jednak i na tym spór się nie skończył, gdyż tuż po cofnięciu eksomuniki cesarz Henryk IV wymusił wybór nowego papieża- Klemensa III, który miał być mu posłuszny. Cesarz za pomocą użycia siły w roku 1085 podporządkował Rzym i osadził na piotrowym tronie Klemensa III. Ostatecznie spór o inwestyturę zakończył się w 1122 roku konkordatem w Wormacji- ugodzie cesarza Henryka V i papieża Kalikstema II, która została potierdzona rok później na piewrszym soborze laterańskim.
34 4 34