Przetłumacz:
On jest dobrym politykiem prawda ?
Moi rodzice potrafia latac samolotem prawda?
Sienkiewicz napisał krzyżaków , prawda?
Oni spotkali się przed kinem trzy dni temu ,prawda?
Ten chłopczyk śpi prawda?
Ona często odwiedza nas,prawda?
Nie spotkałem go ,ponieważ był chory,prawda?
Oni nie są zbyt przyjacielscy,prawda?
Ona jest bardzo dobra z matematyki ,prawda?
Jej mama jest nauczycielka ,prawda ?
Ona zjadła dwie dwie czekoladki ,prawda?
Mam piękne włosy prawda ?
Bardzo lubisz Lise ,prawda?
Ona kocha sie w twoim koledze,prawda?
Kate bardzo lubi lody prawda?

2

Odpowiedzi

  • k95
  • Rozwiązujący
2010-03-09T19:38:24+01:00
He is a good politician, right?
My parents can fly the airplane right?
Sienkiewicz wrote the Teutonic Knights, is not it?
They met at the theater three days ago, right?
The boy is asleep right?
She often visits us, right?
Not met him, because he was sick, is not it?
They are not very friendly, right?
She is very good with math, right?
Her mother is a teacher, right?
She ate two chocolates, two, right?
I have beautiful hair, right?
We like Lise, right?
She is in love with your colleague, is not it?
Kate, she likes ice cream right?
2010-03-09T19:38:45+01:00
He is a good politician, right?
My parents can fly the airplane right?
Sienkiewicz wrote the Teutonic Knights, right?
They met at the theater three days ago, right?
The boy is asleep right?
She often visits us, right?
Never met him, because he was sick, right?
They are not very friendly, right?
She is very good with math, right?
Her mother is a teacher, right?
She ate two chocolates, two, right?
I have beautiful hair, right?
Very like Lise, right?
She is in love with your friend, right?
Kate, she likes ice cream right?