Cu+2FeCL3-CuC2+2FeCl2 a) podaj stopnie utleniania miedzi i żelaza przed reakcją i po reakcji:miedzi i żelaza. b)napisz połówkowe rownania procesu utleniania i procesu redukcji: równanie produkcji utleniania:..........., i rownanie procesu redukcji.............

1

Odpowiedzi

2009-10-22T20:51:35+02:00
Przed reakcją: Cu-0 a Fe-III
Po reakcji: Cu-II a Fe- II

Równanie produkcji utleniania: Cu→Cu+2e⁻I x1
Równanie procesu redukcji: Fe+e⁻→Fe I x2(tutaj chodzi że należy dopisać w ostatecznym równaniu przy odpowiednim pierwiastku odpowiednią liczbę, tu: przy Fe 2)