Bardzo proszę, mam to na jutro !
_____________________________
1. Uporządkuj jednomiany.
a) d * (-3) * c
b) 3(-x)(-a)
c) zy * 1/2y
d) 2cd * (-9) * d
e) 1/4abb * (-2a)
f) 1/2a² * 4 * (-a) * (-5)
g) 3x²y * (-1/6xy)
h) -3(-x)(-x)(-y)
i) 0,2tsts² * (-15)
____________________________
2. Zapisz w postaci uporządkowanej wyniki mnożenia podanych jednomianów.
a) -x, -x²
b) 1/2ab, -1/6a²
###########################################

* mnożenie
1/2 ułamek
² kwadratowe

PROSZĘ o wszystkie obliczenia, inaczej zgłaszam spam.

+ daję naj ! ;D

1

Odpowiedzi

2010-03-09T19:46:59+01:00
A) d * (-3) * c=-3cd
b) 3(-x)(-a)=3ax
c) zy * 1/2y=1/2y²z
d) 2cd * (-9) * d=-18cd²
e) 1/4abb * (-2a)=-0.5a²b²
f) 1/2a² * 4 * (-a) * (-5)=10a³
g) 3x²y * (-1/6xy)=-1/2x³y²
h) -3(-x)(-x)(-y)=3x²y
i) 0,2tsts² * (-15)=-3s³t²

a) -x, -x²=x³
b) 1/2ab, -1/6a²=-1/12a³b