2**) Kulkę zawieszono na nici o długości l = 50 cm . Jaką najmniejszą prędkość należy nadać tej kulce w dolnym położeniu , aby zakreśliła ona pełen okrąg w płaszczyźnie pionowej .(4p)3*) Na wirującej tarczy w odległości R od środka położono monetę o masie m. Jaka może być największa prędkość kątowa tarczy , przy której moneta nie zmieni swojego położenia na tarczy ? Współczynnik tarcia f . (2p)


będe wdzięczny za którekolwiek

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T14:22:00+01:00
2. Tu:
http://www.iwiedza.net/zadania/zad146.html

z wytłumaczeniem :D

3.
Aby moneta nie zmieniła swojego położenia, siła tarcia musi być większa/równa sile odśrodkowej,
T=μmg, F odśrodkowa=mv^2/x, v=ωx

T>=F odśrodokowej
μmg>=mω^2x^2/x / : m

μg>=ω^2x

ω<=sqrt(μg/x)
czyli największa wartość prędkości kątowej będzie wynosiła ω=sqrt(μg/x)