A. Warstwa atmosfery w której zachodzą zjawiska mające bezpośredni wpływ na życie człowieka to....

B. podaj nazwę zjawiska astronomicznego występującego na obszarach wokół bieguna północnego 22 grudnia

C. Podaj daty początków pór roku na półkulach południowych
a) lato
b) jesień

D. podaj nazwę zjawiska astronomicznego występującego na obszarach wokół bieguna północnego 22 czerwca

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T10:42:34+01:00
A. Troposfera
B. Noc polarna
C. a) lato – 22 grudnia
b) jesień - 21 marca
D. Dzień polarny