Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-09T19:53:46+01:00
Achterpik - pomieszczenie lub fragment wnętrza kadłuba zajmujące rufową część jednostki pływającej. Pojęcie to może oznaczać przedział kadłuba pomiędzy końcem rufy, a najbliższym jej poprzecznym elementem konstrukcyjnym, lub może to być pierwsze większe pomieszczenie od strony rufy, lub też ostatni z trzech głównych obszarów wnętrza kadłuba. Skrajnik rufowy może być przykryty pokładem rufowym lub podłogą kokpitu.

bakburda- dziób statku

bukszpryt - drzewce wystające do przodu z dziobu jednostki pływającej o napędzie żaglowym, wyjątkowo na innych jednostkach np pancerniku Potiomkin. Położone jest niemal poziomo, lub lekko do góry, najczęściej w linii wzniosu pokładu.

fok - podstawowy żagiel przedni (czyli żagiel forsztagu) noszony na jachtach jednomasztowych. W przypadku użycia większej liczby żagli przednich, fok jest położony jako ostatni, czyli najbliżej masztu (w kolejności za lataczem, kliwrem i bomkliwrem). W tym znaczeniu fok jest zaliczany do sztaksli przednich.

kil - gwiazdozbiór lub element statku lub zaostrzona krawędz ciala u niektórych zwierząt

kiosk - Mały pałac o lekkiej, ażurowej formie architektonicznej, bogatej dekoracji ... Kiosk popularnie nazywany przenośny mały sklepik

rufa - ogólne pojęcie całości tylnej części jednostki pływającej, zarówno w jej części nawodnej, jak i podwodnej.

szkuner - typ osprzętu żaglowego lub żaglowiec noszący ten typ osprzętu. Posiada dwa lub więcej masztów o ożaglowaniu skośnym. Przy dwóch masztach pierwszy jest niższy lub równy drugiemu.

sztag - liny olinowania stałego stabilizujące omasztowanie w płaszczyźnie symetrii żaglowca. Biegną od salingów masztów do pokładu lub do innych drzewc (forsztag lina biegnąca od topu). Na dawnych żaglowcach sztagi były najgrubszymi linami roślinnymi, dziś są to liny stalowe. Na sztagach mogą być rozpięte również żagle, które nazywa się sztakslami.

trzech nie umiem wytłumaczyć...
2010-03-09T19:56:46+01:00
Achterpik to wodoszczelna komora zderzeniowa na rufie statku; afterpik

bakburta to lewa burta statku; bakbort

Bukszpryt, bugszpryt, belka umocowana do dziobnicy żaglowca, wystająca nieco ukośnie ku górze przed dziób statku, na dużych jednostka przedłużana tzw. bomstengą (bukszpirtem). Umożliwia zwiększenie powierzchni ożaglowania. Służy do podnoszenia trójkątnych żagli (np. kliwra, bomkliwra, fokstensztaksla) na linach - sztagach, łączących bukszpryt z masztem przednim, tj. fokmasztem. Stałe olinowanie bukszprytu tworzą, biegnące od jego przedniego końca - noku, do burt, waterbaksztagi, rozpierane nierzadko blindgaflami, oraz, rozpierane delfiniakiem, biegnące od noku do stewy, watersztagi.

Fok – podstawowy żagiel przedni (czyli żagiel forsztagu) noszony na jachtach jednomasztowych. W przypadku użycia większej liczby żagli przednich, fok jest położony jako ostatni, czyli najbliżej masztu (w kolejności za lataczem, kliwrem i bomkliwrem). W tym znaczeniu fok jest zaliczany do sztaksli przednich.

Natomiast na żaglowcach wielomasztowych fok to główny żagiel pierwszego masztu. Wyjątek stanowią jol i kecz, gdzie przednim masztem jest grotmaszt, a żagiel na nim to grotżagiel (grot).

Jako przedrostek "fok..." zastępuje ostatnio wcześniej stosowaną formę "for..." dla oznaczenia elementów ożaglowania, omasztowania i osprzętu pierwszego masztu (fokbramwanty, fokmarsreja, itd.).

tępka – główny wzdłużny element konstrukcyjny szkieletu statku wodnego. Stępka występuje w postaci belkowej i płaskiej. Na stępce opierają się wręgi, a na żaglowcach w nadstępkach także pionowe maszty.

Istnieją jednak jednostki pływające nie posiadające stępki. Do największych bezstępkowców należy dżonka.


Stępka belkowa
Zwana zwykle kilem, jest dziedzictwem po statkach o konstrukcji drewnianej. Poza funkcją konstrukcyjną kil stanowi też balast, służący do obniżenia środka ciężkości kadłuba, a w konsekwencji stabilizacji jednostki.

Kil stosowany głównie w jednostkach morskich (wykonanych z innego materiału niż stal lub małych stalowych) - na śródlądziu częściej stosowany jest miecz.

Rodzaje kilu:

* falszkil
* bulbkil
* finkil

Kiosk - wodoszczelna nadbudówka na kadłubie okrętu podwodnego nad którą znajduje się obudowana platforma nazywana pomostem, służąca do prowadzenia obserwacji w pozycji nawodnej jednostki. Stanowi również osłonę dla zewnętrznych urządzeń okrętu takich jak: anteny radiowe, peryskopy, radary, chrapy. Na większych jednostkach może mieścić kapsuły ratunkowe (np. rosyjskie okręty typu Oscar II). W niektórych typach okrętów na kiosku umieszcza się również stery głębokości (np. w starszych jednostkach amerykańskich typu Los Angeles). Dawniej w kiosku przebywał podczas zanurzenia dowódca okrętu, stąd też obserwował powierzchnię morza za pomocą peryskopu, wydawał rozkazy podczas alarmu bojowego oraz dowodził atakiem na okręt nieprzyjaciela. Tam też mogły się znajdować kalkulatory strzelań torpedowych. Obecnie zamiast pomieszczenia dla dowódcy funkcjonuje tylko przejście na wyżej wspomniany pomost. Dowodzenie zostało przeniesione do bojowego centrum dowodzenia oraz bojowego centrum informacyjnego znajdujących się wewnątrz kadłuba okrętu pod kioskiem. Na niektórych okrętach podwodnych w kiosku umieszczane były silosy (szyby) pocisków rakietowych (radzieckie op. typu Golf) oraz dział przeciwlotniczych (ORP "Orzeł").

Rufa – ogólne pojęcie całości tylnej części jednostki pływającej, zarówno w jej części nawodnej, jak i podwodnej. Rufa może być zakończona prostopadle względem lustra wody, pochylać się do przodu jednostki, lub wystawać do tyłu, tworząc tym samym nawis rufowy.

Niektóre jednostki posiadają identyczny dziób i rufę, co zapewnia jednakowe warunki pływania w obu kierunkach:

* promy rzeczne nie muszą wówczas się obracać w celu zmiany kierunku płynięcia,
* żaglowce z jednym pływakiem bocznym (proa) pływają jednym halsem zamieniając przy zwrocie dziób z rufą.


Szkuner - typ osprzętu żaglowego lub żaglowiec noszący ten typ osprzętu. Posiada dwa lub więcej masztów o ożaglowaniu skośnym. Przy dwóch masztach pierwszy jest niższy lub równy drugiemu.

Typy z wyższym pierwszym masztem to jol i kecz.

Sztagi – liny olinowania stałego stabilizujące omasztowanie w płaszczyźnie symetrii żaglowca. Biegną od salingów masztów do pokładu lub do innych drzewc (forsztag lina biegnąca od topu). Na dawnych żaglowcach sztagi były najgrubszymi linami roślinnymi, dziś są to liny stalowe. Na sztagach mogą być rozpięte również żagle, które nazywa się sztakslami.


tylko te udało mi się znaleźć
:)