1.Oblicz w jakim stosunku masowym połączone są atomy węgla, wodoru i tlenu w alkoholu o masie cząsteczkowej równej masie cząsteczkowej heptanu pomniejszonej o 12u.

2.Napisz równanie reakcji otrzymania polipropylenu. Zaznacz monomer i polimer. C3H6 - polipropylen

3.Znając wzór monomeru, oblicz dla n=100, ile atomów węgla, wodoru i chloru zawarte jest w poli(chlorku winylu). Napisz jego zastosowanie.
Wzór monomeru:
CH2=CH
[ -wiązanie :)
CL

4.Napisz równanie reakcji etanolu z potasem i nazwy produktów tej reakcji chemicznej.

5.Oblicz ile decymetrów sześciennych alkoholu etylowego o gęstości 0,79 g/cm3 można otrzymać z 1,8kg cukru gronowego.

6.Jodyna to 3 procentowy roztwór jodu w alkoholu etylowym. Odmierzono 250cm3 alkoholu etylowego o gęstości 0,79g/cm3 i odważono 6,2g jodu. Wykonaj obliczenia i sprawdż czy uzyskano 3 procentowy roztwór jodyny

7.Napisz równania reakcji chemicznych przedstawione na schemacie.

produkty spalania całkowitego
^
[
C + H2O <- glicerol -> A ><^V - strzałki
[ NA - - łączenia
V
glicerynian potasu

1.Odp.
2.Odp.
3.Odp.
4.Odp.

8. Oblicz ile gramów kwasu metanowego użyto do reakcji z magnezem jeżeli otrzymano 11,4g metanianu magnezu.

Korzystałem z książki Chemia Nowej Ery Ćwiczeniówka. Jeżeli ktoś ma to niech spisze. Honoruje też rozwiązania z internetu.
Jeśli zdarzyłoby się że znaleźliście rozwiązania ćwiczeniówki na internecie podajcie link. Daje 100 punktów najlepszemu.

ZA ROZWIĄZANIE Z GÓRY DZIĘKUJE!!!
OSTRZEGAM ZE ZA SAMO ODEBRANIE PUNKTÓW BEZ ODPOWIEDZI ZGŁASZAM SPAM I POSTARAM SIĘ O ZLIKWIDOWANIE KONTA TEJ OSOBY. :)

DAJĘ PUNKTY TYLKO NAJLEPSZEJ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Historian...

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T19:58:45+01:00
Zad.1
m(C7H16)=100
m(alkoholu)= 100-12=88u

CnH2n+1OH-----> wzór ogólny na alkohole monohydroksyolwe
12n+2n+1+17=88
14n=88-18
14n=70/:14
n=5

wzór alkoholu: CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-OH
mC=5*12=60u
mH=12u
mO=16u

C/H/O=60/12/16
C/H/O=15/3/4
zad.2
n CH2=CH-CH3-->[-CH2-CH-]n
|
CH3
zad.3
wzór poli(chlorku winylu) to CH2-CHCl
skoro n=100 czyli mnożysz każdy pierwiastek razy 100
wygląda to następująco:
2C*100=200C
3H*100=300H
Cl*100=100Cl
zastosowania:
* w budownictwie: do produkcji wykładzin podłogowych, stolarki okiennej i drzwiowej, akcesoriów (w postaci różnych listew wykończeniowych), rur i kształtek do wykonywania instalacji w budynkach, jako elewacja (siding) itp.
* w medycynie: dreny, sondy, cewniki, strzykawki
* w energetyce: materiał elektroizolacyjny
* w reklamie: breloki, gadżety
* do wyrobu opakowań (głównie przezroczystych) do cieczy i proszków używanych w gospodarstwie domowym i kosmetyce
* jako igelit, stosowany do pokrywania nawierzchni skoczni narciarskich, stoków zjazdowych, peronów kolejek linowych i wyciągów narciarskich
* w sporcie: do pokrywania boisk piłki siatkowej, koszykowej, ręcznej, halowej piłki nożnej
* do wyrobu kart ID (bankomatowych, dostępu, rozliczania czasu pracy)
* do wyrobu folii dachowych
zad.4
2CH₃CH₂OH + 2K -> 2CH₃CH₂OK + H₂

- wodór (gaz)
- etanolan potasu
zad.5
V=1800g/0,79g/cm3=2278cm3=2,278dm3
zad.6
V alkoholu= 250 cm3
d alk.= 0,79g/cm3

m(I)=6,2 g

Cp=?

d=m/V
m=d*V
m=197,5 g

Cp=ms*100%/mr
ms=6,2g
mr=6,2+197,5=203,7g

Cp=6,2*100%/203,7
Cp=3,04%

Odp. Uzyskano ;]
zad.8
2 HCOOH + Mg = (HCOO)₂Mg + H₂

xg kwasu --------------- 11,4g soli
92g kwasu ---------------- 114 g soli

x = 92*11,4/114 = 9,2 g
8 3 8
2010-03-09T20:42:33+01:00
M(C7H16)=100
m(alkoholu)= 100-12=88u

CnH2n+1OH-----> wzór ogólny na alkohole monohydroksyolwe
12n+2n+1+17=88
14n=88-18
14n=70/:14
n=5

wzór alkoholu: CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-OH
mC=5*12=60u
mH=12u
mO=16u

C/H/O=60/12/16
C/H/O=15/3/4n CH2=CH-CH3-->[-CH2-CH-]n
|
CH3

wzór poli(chlorku winylu) to CH2-CHCl
skoro n=100 czyli mnożysz każdy pierwiastek razy 100
wygląda to następująco:
2C*100=200C
3H*100=300H
Cl*100=100Cl
zastosowania:
* w energetyce: materiał elektroizolacyjny
* w sporcie: do pokrywania boisk piłki siatkowej, koszykowej, ręcznej, halowej piłki nożnej
* do wyrobu kart ID (bankomatowych, dostępu, rozliczania czasu pracy)
2CH₃CH₂OH + 2K -> 2CH₃CH₂OK + H₂

- wodór (gaz)
- etanolan potasu
zad.5
V=1800g/0,79g/cm3=2278cm3=2,278dm3V alkoholu= 250 cm3
d alk.= 0,79g/cm3

m(I)=6,2 g

Cp=?

d=m/V
m=d*V
m=197,5 g

Cp=ms*100%/mr
ms=6,2g
mr=6,2+197,5=203,7g

Cp=6,2*100%/203,7
Cp=3,04%

2 HCOOH + Mg = (HCOO)₂Mg + H₂

xg kwasu --------------- 11,4g soli
92g kwasu ---------------- 114 g soli

x = 92*11,4/114 = 9,2 g