Zad.1 Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi. Przyporządkuj każdej wypowiedzi właściwą reakcję, wybierając jedną z podanych możliwości ( A,B lub C).

1.Miss, may I go to the toilet?
2.Why didn't you do your homework?
3.I'm sorry I'm late.
4.We'll have a test on the Present Simple tense tomorrow.

1.A.Yes, you should.
B.Yes, you may.
C.Yes, you do.

2.A.I'm sorry, sir but I completely forgot about it.
B.I'm sorry, sir but it's not my fault. He did it!
C.I'm sorry, sir but I didn't put up my hand.

3.A.Could you give us an example, please?
B.See you tomorrow at the same time.
C.Just make sure it doesn't happen again.

4.A.How long is it going to take, sir?
B.Will I be punished for that, sir?
C.How many words should it have, sir?

Zad.2 Przyporządkuj każdej tabliczce informacyjnej(1-5)odpowiednie miejsce (A-F). Jedno miejsce nie pasuje do żadnej tabliczki.

1. Read in silence.
2.Dirty dishes here.
3.Switch off after using.
4.Wear sports shoes.
5.Wear eye protection for experiments.

A.computer room
B.laboratory
C.library
D.gym
E.teachers' room
F.canteen

Prosze o szybkie rozwiązanie :) Dziękuje

1

Odpowiedzi

2010-03-09T19:54:25+01:00
Zadanie 2
1.c
2.f
3.a
4.d
5.b

Zadanie 1
1.b
2.a
3.c
4.c ( tu na 100% nie jestem pewny)

Reszta na 100% dobrze
1 5 1