Zadanie 3
Ala ma na świadectwie 12 ocen, same czwórki i piątki. Średnia jej ocen wynosi
4,75.
Ile piątek ma Ala na świadectwie?
Zadanie 4
Rozwiąż nierówność i przedstaw zbiór rozwiązań na osi liczbowej:
a) 1
9
3 2
3
) 2 ( 2
x
x x
b)
3
1
(x –
2
1
) – ) 1 (
3
2
2
1 5
x x
x

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T19:53:25+01:00
3.
y ilość 5.
12-y ilość 4
5y+(12-y)4
------------- =4,75 (ułamek)
12

5y+(12-y)4=57
5y+48-4y=57
y=9
Zuzanna miała 9 piątek.