Odpowiedzi

2010-03-09T19:57:20+01:00
Epitet
porównanie
metafora
Animizacja
personifikacja
2 2 2
2010-03-09T19:57:36+01:00
Apostrofa
anafora
rym
epitet
wykrzyknienie
1 2 1
2010-03-09T20:00:13+01:00
Aforyzm, animizacja, antropomorfizacja, antyteza, apostrofa ,kolokwializm,kontrast,lipogram,metafora (inaczej przenośnia),metonimia ,neologizm, oksymoron
1 5 1