Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T21:01:50+01:00
Właściwości fizyczne
a) kwas mrówkowy
- bezbarwny,
- ciecz o ostrym zapachu,
- posiada właściwości żrące,
- rozpuszczalny w wodzie,
- jest palny
b) kwas octowy
- Bezbarwna ciecz
- Ostry zapach
- dobrze rozpuszcza się w wodzie
- żrąca ciecz
- dobrze przewodzi prąd elektryczny
- ma wysoką temperaturę wrzenia i topnienia,

ZJAWISKO ASOCJACJI
Kwasy karboksylowe ulegają asocjacji w większym stopniu niż alkohole. Powstają przy tym dimery, a nawet polimery. Powoduje to stosunkowo wysokie temperatury wrzenia kwasów oraz ma wpływ na ich rozpuszczalność w wodzie.
To że kwas jest żrący nie jest jego wlasciwoscia fizyczne