V=jedna dwunasta*π (2Ddo kwadratu+ d do kwadratu)*h - gdzie D to średnica beczki w miejscu najszerszym, d- średnica dna, h- wysokość beczki. Wojtek obmierzył beczkę ma ona wysokość 12 dm, średnice dna 7dm. Z powodu trudności ze zmierzeniem średnicy w najszerszym miejscu Wojtek zmierzył obwód w najszerszym miejscu jest on równy 33dm . Oblicz objętość beczki , za π podstaw dwadzieścia siódmych.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T00:34:56+01:00
H=12dm
d=7dm

2πr=33dm
2ײ²/₇×r=33dm
r=33:⁴⁴/₇
r=5,25dm

D=2r=10,5dm
objetośc beczki=¹/₁₂ײ²/₇(2×10,5²+7²)×12=¹¹/₄₂×269,5×12=847dm³