1)Olicz
a) 40% liczby 210
b) 18 liczby 240
c) 84% liczby 150
d) 72% liczby 25
f) 15% liczby 24
g) 22% liczby 3500
i) 25% liczby 14
j) 75% liczby 38
k) 12% liczby 865

2)Oblicz
a) 3% liczby 3,7
b) 11% liczby 4,3
c) 9% liczby 7,1
d) 4% liczby 3,55
f) 8% liczby 17,5
g) 6% liczby 3,12

3) Oblicz
a) 350% liczby 270
b) 180% liczby 92
c) 225% liczby 32
d) 155% liczby 42,8
f) 222% liczby 2,22
g) 120% liczby 32

4) Oblicz
a) 3,55% z 50
b) 2,5 % z 2000
c) 1 i jedna czwarta % z 300
d) 4,75% z 38

Musza byc obliczenia :D

Jest to monotone i latwe, a wiec jak by ktos mogl .... xd

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T20:18:20+01:00
1a) 40% liczby 210
40÷100*210=84
b) 18 liczby 240
18÷100*240=43,2
c) 84% liczby 150
84÷100*150=126
d) 72% liczby 25
72÷100*25=18
f) 15% liczby 24
15÷100*24=3,6
g) 22% liczby 3500
22÷100*3500=770
i) 25% liczby 14
25÷100*14=3,5
j) 75% liczby 38
75÷100*38=28,5
k) 12% liczby 865
12÷100*865=103,8
2a) 3% liczby 3,7
3÷100*3,7=0,111
b) 11% liczby 4,3
11÷100*4,3=0,473
c) 9% liczby 7,1
9÷100*7,1=0,639
d) 4% liczby 3,55
4÷100*3,55=0,142
f) 8% liczby 17,5
8÷100*17,5=1,4
g) 6% liczby 3,12
6÷100*3,12=0,1872
3a) 350% liczby 270
350÷100*270=945
b) 180% liczby 92
180÷100*92=165,6
c) 225% liczby 32
225÷100*32=72
d) 155% liczby 42,8
155÷100*42,8=66,34
f) 222% liczby 2,22
222÷100*2,22=4,9284
g) 120% liczby 32
120÷100*32=38,4
4a) 3,55% z 50
3,55÷100*50=1,775
b) 2,5 % z 2000
2,5÷100*2000=50
c) 1 i jedna czwarta % z 300
1,25÷100*300=3,75
d) 4,75% z 38
4,75÷100*38=1,805
1 5 1