Ćw. 1
Obliczyć molowy stosunek stechiometryczny:
a) tlenu do amoniaku
b) amoniaku do wody
W reakcji przebiegającej w równaniu
4NH3 + 5O2 = 4NO +6H2O

Ćw. 2
Obliczyć masowy stosunek stechiometryczny magnezu do tlenu w reakcji przebiegającej według równania:
2Mg + O2 = 2MgO

Ćw. 3
Ile moli amoniaku (NH) przereaguje z 15 molami tlenu, jezeli produktami reakcji sa: tlenek azotu (NO) i para wodna

Ćw. 4
Przeprowadzono reakcje opisane następującymi równaniami:
a) 2Na + Cl2 = 2NaCl
b) 2K + Cl2 = 2KCl
c) Mg + Cl2 = MgCl2
W każdej reakcji przereagowało 35,5g Cl2
Oblicz ile moli produktu powstało w każdej z tych reakcji

Błagam o pomoc, potrzebne na czwartek!!! Kto napisze odp. max oczywiście;)))
Z góry dzięki;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T20:19:22+01:00
Ćw. 1
a) tlenu do amoniaku 5:4
b) amoniaku do wody 4:6 czyli 2:3

Ćw. 2

2x24g: 32g = 48:32 = 3:2

Ćw. 3
4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O

4 mole NH3 - 5 moli O2
x moli NH3 - 15 moli O2

x = 12 moli O2
Odp. Z 15 milami tlenu przereaguje 12 moli amoniaku

Ćw. 4
Przeprowadzono reakcje opisane następującymi równaniami:
a) 2Na + Cl2 = 2NaCl
35,5 g Cl2 - x moli NaCl
71 g Cl2 - 2 mole NaCl
x = 1 mol w tej reakcji powstał 1 mol produktu

b) 2K + Cl2 = 2KCl
35,5 g Cl2 - x moli KCl
71 g Cl2 - 2 mole KCl
x = 1 mol w tej reakcji powstał 1 mol produktu

c) Mg + Cl2 = MgCl2
35,5 g Cl2 - x moli MgCl2
71 g Cl2 - 1 mol MgCl2
x = 0,5 mola w tej reakcji powstał 0,5 mola produktu
1 5 1