Co to jest konstytucja, ustawy, umowy miedzynarodowe(kto ratyfikuje te umowy), rozporzadzenia(delegacja ustawodawcza), akty prawa miejscowego - i tak do kazdego chiałbym wiedziec...co to jest, co reguluje, kto uchwala i jaka iloscia głosów? Sorki za przedmiot ale nie było ekomomi ani prawa wiec dalem przedsiębiorczosc!! dzieki z gory i prosze zeby to szybko było jak mozna oczywiscie!!

1

Odpowiedzi

2009-10-22T22:29:11+02:00
Konstytucja- akt prawny,ustawa zasadnicza
określa ustrój społeczno-gospodarczy państwa,kompetencje i sposób powoływania najwyższych organów państwowych, określa podstawowe prawa i obowiązki obywateli

ustawy- akty prawne ustanowione przez Sejm, większością głosów
umowy międzynarodowe- źródło prawa międzynarodowego regulujące stosunki międzynarodowe
umowy ratyfikuje prezydent, czasami jest potrzebna zgoda Sejmu i Senatu, ratyfikacja niektórych umów może być uchwalona poprzez zgodę w referendum
rozporządzenia - akty normatywne wydane przez właściwe organy państwowe w celu wykonania ustawy
akty prawa miejscowego - źródło prawa obowiązujące na danym obszarze terytorialnym, wydane przez miejscowe władze i zgodne ze wszystkimi aktami obowiązującymi w państwie
wydawane w formie uchwał przez samorząd terytorialny : rada gminy,powiatu, sejmik wojewódzki