Proszę o sprawdzenie i pomoc.
1.Uzupełnij luki
¬¬____ du, daib ich___ habe?
(weib,wisst,weibt) To do 1
(einen job, einem job, ein job) To do 2
2.Przetłumacz
- jak smakuje sznycel - Schmeckt wie Schnitzel
-dokąd idziesz tak szybko - wohin gehst du so schnell
3.Uzupełnij zdania
___findet du sympatisch ? Mit ___ gehst du heute ins kino?
(wer, wem, wen) Wen do 1 a wem do 2?
4.Odpowiedz na pytanie
Was nachst du in deiner Freizeit ?
5.Zamien na 2 dopełnienia używając zaimków osobowych.
-Ich gehe neiner freundin nein Handy
-Ich gehe neiner mutter den prodekatalog
6.Zastosuj zaimek dzierzawczy
Wir gehen mit ___ lehrer ins kino. (idziemy do kina z nauczycielem )
Tu ma być chyba er ale nie nie jestem pewna.

1

Odpowiedzi

2010-03-09T21:56:04+01:00
1. Wisst du, daib ich einen job habe?
2. -Wie schmecken ein Schnitzel?
- Wohin gehst du so schnell?
3. Wen findet du sympatisch ? Mit wem gehst du heute ins kino?
4. Ich mache in freien Zeit spielen noch Handball mit meiner Freundin.
5. -Ich gehe meiner Freundin mein Handy.
Ich gehe es ihr.
-Ich gehe meiner Mutter den prodekatalog.
Ich gehe ihnen ihr.
6. Wir gehen mit meinem Lehrer ins Kino.