1.W równoległoboku dłuższy bok ma 10 cm , a krótsza przekątna ma 6 cm i dzieli równoległobok na dwa trójkąty prostokątne.Oblicz obwód tego równoległoboku.

2.rozwiąz układy równań metodą podstawiania

2x-3y=7
3x-5y=11

5p-2r=21
3p+5r=-6

2x-3y=10
5x+5y=0

3m+n=9
2m-5n=-11

4a-2=b
3a+7b=1,5

5x=4-2y
4x+y=3

6x-3y=9
x+5y=9,5

1

Odpowiedzi

2010-03-09T20:19:24+01:00
Hej tutaj masz zadanie1
http://zadane.pl/zadanie/332906

zad2
a)2x-3y=7
3x-5y=11

2x=7+3y
x=(7+3y)/2
x=3,5+1,5y

podstawiam x
3(3,5+1,5y)-5y=11
10,5+4,5y-5y=11
-0,5y=11-10/
-0,5y=1
y=2

x=3,5+1,5*2
x=3,5+3
x=6,5

2 3 2