Odpowiedzi

2010-03-09T20:24:21+01:00
TEmat wiersza ; rola młodego pokolenia w pielęgnowaniu tradycji narodowych , obowiązki tych, którzy będą decydować o przyszłości ojczyzny w rozsądnym wyważeniu przyszłych celów i szacunku do przeszłości.
Treść i wymowa wiersza: poeta wskazuje przyszłym pokoleniom ich obowiązki wobec ojczyzny : zachęca do poszukiwań lepszych ,skuteczniejszych rozwiązań na przyszłość , które zapewnią narodowi trwanie i rozwój, wyznaczanie ambitnych celów. Nie mówi o jakie konkretnie cele chodzi ( społeczne, ekonomiczne, polityczne?) Być może dlatego, że ograniczenia cenzuralne w okresie zaborów nie pozwalały na jasną i jednoznaczną wypowiedź poetycką.
Jednocześnie przypomina o fundamentalnych zasadach budowania przyszłości: O szacunku dla narodowej historii , poszanowaniu tradycji, dawnych bohaterów, czci dla narodowych świętości: " Ale nie depczcie świętości ołtarzy".
Poeta - medrzec i filozof - ostrzega zapalczywych młodych ludzi, nadmiernie przekonanych o swojej słuszności, że oni też kiedyś staną się pokoleniem odchodzącym w przeszłość a po nich przyjdą następne.
Wypowiada w ten sposób swoje nadzieje ,którym nie sprostała jego własne pokolenie. W końcu to rówieśnicy pisarza nie zdołali wykorzystać okazji odzyskania wolności, jaką otworzyło powstanie styczniowe, a prawdę mówiąc nie mieli na to szans ze względów społecznych ( ludnośc wiejska nie chciała przyłączyć się do walki o wolność, nie widząc w niej szans na poprawe swojej sytuacji ekonomicznej). Poeta daje więc do zrozumienia młodym aby w swoich poszukiwaniach celów przyszłosci szli swą własną drogą i nie popełniali błędów poprzedników. Upomina jednak i przestrzega,aby nie rezygnować z nauki, jaką daje historia. Apeluje o pielęgnowanie istoty bytu narodowego- tradycji.
7 3 7