Mam rozwiązac ukałady równań. ale baba na lekcjii pokazywała tylko najprostrze przykłade kiedy x jest jeden a ma w zadania wiecej. pomocy!!!
Pilne!! WSZYSTKO W TAKICH KLAMERKACH ZASTĘPUJĄCYCH SPÓJNIK I.
METODĄ PODSTAWIANIA!!!!!!!!!!
-3x + 2y= - 6
2x + y = 4

2x + 3y = 1
3x - 2y = -5

5x + 3y = 0
1,5x + y =2

1/2x + 2y = 4
-x + 3y= -1

Z góry dziękuje za pomoc :).

3

Odpowiedzi

2009-10-22T21:09:28+02:00
A) -3x+2y=-6
2x+y=4
-3x+2y=-6
y=4-2x
-3x+4-2x=-6
-5x=-10
x=2
y=4-2*2=4-4=0

b) 2x+3y=1
3x-2y=-5
2x=1-3y --> x=½-3/2y
3*(½-3/2y)-2y=-5
3/2-3/2y-2y=-5
-3,5y=-6.5
y=13/7
x=1/2-3/2*13/7=1/2-39/14=7/14-39/14= 32/14=2 2/7 nie jestem pewna tego przykładu

c) 5x + 3y = 0
1,5x + y =2
5x+3y=0
y=2-1.5x
5x+2-1.5x=2
3.5x=0 ---> x=0
y=2-0=2

d) 1/2x + 2y = 4
-x + 3y= -1
1/2x+2y=4
x=1+3y
1/2*(1+3y)+2y=4
1/2+3/2y+2y=4
3.5y=3.5 ---> y=1
x=1+3=4
Mam nadzieję, że dobrza. Pozdrawiam

1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-22T21:19:51+02:00
{-3x + 2y= - 6
{2x + y = 4 //*(-2) => -4x -2y = -8
-6 + 3x = -8 + 4x
{x = 2
{y = 0

{2x + 3y = 1
{3x - 2y = -5
{4x + 6y = 2
{9x - 6y = -15
4x - 2 = - 9x - 15
13x= -13
{x= -1
{y= 1

{5x + 3y = 0
{1,5x + y =2
{3y = 5x
{4,5x + 3y = 6
{3y = 5x
{4,5x + 5x = 6
9,5x=6
{x= 12/19
{y= 20/19

{1/2x + 2y = 4
{-x + 3y= -1
{x = 8 - 4y
{-x = -1 - 3y
8 - 4y = -1 - 3y
{y = 9
{x = -28


Sorry, ale za późno napisałeś, że metodą podstawiania!
2009-10-22T21:24:18+02:00
-3x + 2y= - 6
2x + y = 4 |-2x
-3x + 2y= -6
y= 4 - 2x
-3x+ 2(4-2x)= -6
-3x+ 8-4x= -6
-7x+8= -6 |-8
-7x= -14 |:(-7)
x= 2
y=4-2*2
y= 0
x=2

2x + 3y = 1
3x - 2y = -5 |-2x
x-2y=-5 |+2y
x= -5+2y
2(-5+2y)+3y= 1
-10+4y+3y=1
-10+7y=1 |+10
7y= 11 |:7
y= 1, 4/7
x=-5+2*1,4/7
x= -5 + 3,1/7
x=-1,6/7
y=1,4/7

5x + 3y = 0
1,5x + y =2 |*2
3x+2y=4 |-2x
x+2y=4 |-2y
x=4-2y
5(4-2y) + 3y = 0
20-10y+3y=0
20-13y=0 |-20
-13y=-20 |:13
y=1,7/13
x=4-2*1,7/13
x=4-1,1/13
x=2,12/13
y=1,7/13

1/2x + 2y = 4 |*2
-x + 3y= -1
x+2y=4 |-2y
-x+3y=-1
x=4+2y
-(4+2y)+3y=-1
-4 -2y+3y=-1
-4+ y=-1 |+4
y=3
x= 4+2*3
x=10
y=5