Znajdz:
a) długość boku kwadratu o obwodzie 8c-4d
b)wysokość prostopadłościanu którego podstawą jest kwadrat o boku długości 'a' i którego obiętość wynosi 2a do kwadratu +a do kwadratu
c)wysokość trójkąta o podstawie 'a' i polu jedna druga a do kwadratu + trzy drugie ab

1

Odpowiedzi

2010-03-09T20:25:43+01:00
A)
O=8c-4d
Obwód kwadratu składa sie z 4 równej długości boków. Bok oznaczymy jako a

O=4a
4a=8c-4d/:4
a=2c-d

b) Tutaj musi być jakis błąd. Objętość jest wyrażana w jednostkach do sześcianu bo to objętość. Zatem zapis v=(2a)^2+a^2 nie może byc poprawny.

c)a- podstawa trójkąta

p-pole trójkąta
h- wyskoośc trójkąta

p=1/2*a*h

wyliczyc mamy h

p=1/2*a*h/*2
2p=a*h/:a
h=2p/a=(1/2a^2+3/2ab)/a=a(1/2a+3/2b)/a=1/2a+3/2b=1/2(a+3b)
57 1 57