Odpowiedzi

2010-03-09T20:39:15+01:00
Rozwiązujemy układ tych dwu równań, z drugiego mam
y=14-4x, podstawiamy do pierwszego i dostajemy
3x-28+8x+6=0, z tego x=2
mamy y=14-4x, podstawiając x=2 dostajemy y=6
czyli częścią wspólną tych prostych jest punkt (2,6)

Można również naszkicować dwie proste o równaniach:
y=1,5x+3 oraz y=14-4x i znaleźć ich punkt przecięcia na rysunku
2010-03-09T20:49:20+01:00
3x-2y+6=0
-2y=-6-3x /:(-2)
y=3+3/2x

Wyznaczamy punkty x: -2, -1, 0, 1,
Wyliczamy wartości y:
y=3+3/2x

dla x=-2 y=0
x=-1 y=1,5
x=0 y=3
x=1 y=4,5
x=2 y=6

-4x-y+14=0
-y=-14+4x /:(-1)
y=-4x+14

Wyznaczamy punkty x: -2, -1, 0, 1,
Wyliczamy wartości y:
y=-4+14

dla x=-2 y=22
x=-1 y=18
x=0 y=14
x=1 y=10
x=2 y=6

Odp: Część wspólna to punkt (2;6) x=2 y=6

1 2 1