Napisz program, który:
1. Obliczy średnią arytmetyczną liczb podanych przez użytkownika,
2. Porówna dwie liczby rzeczywiste i wyświetli większą z nich
3. Obliczy i wyświetli miejsce zerowe funkcji liniowej postaci f(x)=ax+b
4. Znajdzie pierwiastki równania kwadratowego postaci ax2+bx+c=0
5. Obliczy n-tą potęgę liczby rzeczywistej, n jest liczbą naturalną
6. Wczyta plik tekstowy i obliczy liczbę wierszy w tym pliku
7. Wczyta wyniki skoku w dal grupy uczniów i wyświetli skok najdłuższy

Programy mają być napisane w Pascalu.

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-10T08:05:51+01:00
1.uses crt;
var a,b:integer;

begin
Write('Podaj liczbe 1 : ');
readln(a);
Write('Podaj liczbe 2 : ');
readln(b);
Writeln('Srednia wynosi : ',(a+b)/2:0:3);
readln;
end.
1 2 1