Odpowiedzi

2009-04-20T11:04:29+02:00

Własności magnetyczne ciał (, paramagnetyzm, ferromagnetyzm, ) wynikają z wzajemnych oddziaływań orbitalnych i spinowych momentów magnetycznych w atomach substancji.

Paramagnetyzm - zjawisko polegające na porządkowaniu się większości spinów elektronów ciała zgodnie z liniami zewnętrznego pola magnetycznego. Właściwości paramagnetyczne posiadają substancje o niesparowanych elektronach. Substancja taka, tzw. paramagnetyk jest przyciągany przez magnes, jednak znacznie słabiej niż ferromagnetyk.
Paramagnetyki mają przenikalność magnetyczną μ niewiele większą od jedności. Dla ferromagnetyków μ jest wielokrotnie większe od 1.
Przykłady paramagnetyków:
powietrze
aluminium
platyna
W fizyce ferromagnetyk to ciało, które wykazuje własności ferromagnetyczne. Do ferromagnetyków należą m.in. żelazo, kobalt, nikiel i niektóre stopy.Ferromagnetyki posadają właściwości magnetyczne poniżej temperatury Curie.Ferromagnetyki dzieli się na twarde i miękkie. Ferromagnetyki twarde zachowują stan namagnesowania pomimo zmain zewnętrznego pola magnetycznego. Ferromagnetyki miękkie tracą zewnętrzne namagnesowanie po usunięciu pola magnetycznego zachowując jedynie namagnesowanei resztkowe znacznie mniejsze od maksymalnego.Ferromagnetyki stosuje się do wyrobu magnesów trwałych, rdzeni magnetycznych silników elektrycznych, transformatorów stosowane są do kształtowania pola magnetycznego.
5 3 5