1.Wykonaj działania i oblicz wartości liczbowe wyrażeń :

a) 2 - 10 (2y - x ) + 2 (-y + 4x) dla x = -1 , y = 0,1
b)- 2 (-3x - y ) - 3x (1 + y ) dla x = 2 , y = ¼ =
c)- (6 - 3y ) - (x - 2y )- 2 (x + y ) dla x = -1 , y = - ⅓

2.Usuń nawiasy i wykonaj redukcję wyrazów podobnych :
a) 3x - 4 (y - 3x)
b) 8 (-12x + y ) = 12 x
c) 3 (a - 3b) - 4 (2b - 4x)
d) - 5 (4a - 3b) - 4 (5a - 5b)
e) -2x (y - 5y - 3 ) = 3x (x + 5y + 2)
f) - 3x (2x-3y) + 2x (-3x - 5y - 1 )

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T15:29:31+01:00
2
a)3x-4(y-3x)
3x-4y+12x
3x+12x-4y
15x-4y

b)8(-12x+y)=12x
-96x+8y=12x
-84x+8y

c)3(a-3b)-4(2b-4x)
3a-9ab-8b-4x

d)-5(4a-3b)-4(5a-5b)
-20a+15b-20a+20b
-40a+35b


e)-2x(y-5y-3)=3x(x+5y+2)
-2xy+10y+6y=3x(do kwadratu) +15xy+5y
13xy+15y=3x(do kwadraty)

f)-3x(2x-3y)+2x(-3x-5y-1)
-6x(do kwadratu) +9xy-6x(do kwadratu)-10xy-2x
xy-8x

1 5 1