Pilne! cztery zadania a.b,c,d
1.
(a) - alfa
wyrażenie cos (a) * tg (a) jest równe:
A. sin (a)
B. cos (a)
C. sin(a)/cos(a)
D. cos (a). sin (a)

2.
dziedziną wyrażenia 2-x kreska ułamkowa (x+3)(x²+4x+4) jest zbiór:
A. R\ {2,3,-3}
B. R\ {-3,2}
C. R\ {-3,-2}
D. R\ {-3,-2,2}

3. Liczba 2-√3 kreska ułamkowa √3+2 jest równa:
A.7+4√3
B. 7-4√3
C. -7 +4√3
D. -7-4√3

4. wyrażenie x³+ x²-4x-4 przedstawione w postaci iloczynu jest równe :
A. (x²+4) (x+1)
B. (x²+4) (x-1)
C. (x-2) (x+2) (x+1)
D. (x-2)(x+1)(x-1)

1

Odpowiedzi

2010-03-09T20:21:06+01:00