Zad.1
Jadąc do Włoch , chcesz wymienić 150 zł. na drobne wydatki . Oblicz , ile euro otrzymasz przyjmujać , ze 1 Euro kosztuje4,30 .
..............................................................................
Odpowiedź : ..............................................................
zad.2
Wymień 3 pozytywne skutki wejścia Polski do grupy mpaństw Unii Europejskiej .
1. ...............................................
2. ...............................................
3. ...............................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T20:29:39+01:00
1E=4,30
razem-150 zl
150:4,30=34,8 E

1.Dofinansowania z UE na nowe drogi, rozwój
2.gwarancja pokoju
3.rozwój technologii
4.Mniej granic - więcej miejsc pracy
5..Obszar wolności, bezpieczeństwa, sprawiedliwości
6 4 6