Interesujące podanie starożytnej Grecji mówi, że słynny matematyk i filozof Pitagoras (VI-V w. p.n.e.), założyciel znanej szkoły filozoficznej, zapytany, ilu ma uczniów, odpowiedział taką zagadką: "Połowa moich uczniów studiuje matematykę, czwarta część uprawia muzykę, siódma część ćwiczy się w sztuce milczenia i jest jeszcze 3 uczniów". Ilu uczniów uczęszczało do tej szkoły?

2

Odpowiedzi

2010-03-09T20:37:32+01:00
X - liczba uczniów
Mamy
x/2 +x/4 + x/7 + 3 = x
(25/28) *x +3 = x
x - (25/28) x = 3
(3/28) x = 3
x = 3*(28/3) = 28
Spr. 28/2 = 14
28/4 = 7
28/7 = 4
14+7+4+3 = 28
Odp.Do szkoły Pitagorasa uczęszczało 28 uczniów.
4 4 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T20:39:59+01:00
X - ilość wszystkich uczniów
x - 1/2 x - 1/4 x - 1/7 x = 3
x - 14/28x - 7/28x - 4/28x = 3
x - 25/28x = 3
3/28x = 3 I *28/3
x = 28

Do szkoły uczęszczało 28 uczniów.
3 3 3