Siema mam problem z 4 zadaniami z Biologi i proszę o pomoc:

1.Wyszukaj w materiałach źródłowych i wymień substancje, które w nefronie podlegają procesom:
a) filtracji b) resorpcji c) sekrecji

2.Przeanalizuj wyniki badania moczu dwóch pacjentów (zamieszczone w tabeli poniżej w załączniku)) i wykonaj polecenia:
a) wskaż, który z pacjentów ma prawidłowy wynik badania moczu; swoja wypowiedz uzasadnij,
b) wypisz z nieprawidłowego wyniku te znane ci parametry, które twoim zdaniem odbiegają od normy,
c) zapisz prawdopodobny wynik takiej analizy moczu pacjenta na cukrzycę.

3.Do każdego wyrażenia oznaczonego cyframi rzymskimi dobierz jedno z haseł oznaczonych dużymi literami.
A-filtracja
B-resorpcja
C-sekrecja
D-filtracja i resorpcja
E-ani filtracja ani resorpcja

I. Przenikanie wody i składników w niej rozpuszczonych z tkanki do naczyń.
II. Zachodzi w nefronie
III. Przenikanie wody i składników drobnocząsteczkowych z naczyń włosowatych do torebki Bowmana
IV. Zachodzi w nerce człowieka
V. Umożliwia powrót do płynów ciała niezbędnych dla organizmu składników.
VI. Polega na wydzielaniu substancji do moczu pierwotnego podczas jego przepływu przez kanaliki nerkowe

4. Spróbuj przewidzieć skutki zdrowotne wymienionych poniżej błędów w żywieniu i trybie życia:
a)zbyt mała ilość pobieranych płynów
b)nieleczone infekcje dróg moczowych
c)zbyt dużo szczawianów i pokarmów bogatych w sole wapnia

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T20:53:16+01:00
1.
a. mocznik, woda, sole mineralne (sód, potas), aminokwasy, glukoza
b.woda, glukoza, aminokwasy, częściowo sole mineralne
c. jony H+, barwniki, pozostałości po lekach

2.
a. Prawidłowy wynik moczu ma pacjent numer II, ponieważ u pacjenta I m.in stwierdzono w moczu obecność k.czerwonych, bakterii, białka.
b. białko, znaczna ilość krwinek czerwonych i białych w polu widzenia, bakterie
c. W moczu występowałaby glukoza

3.
I-E II-D III-A IV-D V- B VI- C

4.
a. może dojść do odwodnienia,
b.może doprowadzić do stanu zapalnego nie tylko nerek , ale i pęcherza moczowego.
c.doprowadzi to do pojawienia się kamieni nerkowych.

Nie jestem pewna co do 3 zadania.
16 4 16