Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T20:42:16+01:00
Prorok Izajasz zwraca uwagę na błąd w zachowaniu ludzi w stosunku do Jezusa. Był przez nich odepchnięty, niechciany. Ludzie nie szanowali Go, ze względu na stopień wzgardzenia Jego osobą w społeczeństwie. Cierpiał za nas, a my, ludzie niegodni, nie zobaczyliśmy tego, że cierpi za nas. Widzieliśmy Jezusa jako skazańca, nie dostrzegając tego, że on jest skazany i raniony naszą grzesznością.
2 2 2