1.Wyznacz pracę wykonaną podczas przenoszenia siatki z zakupami z podłogi na stół. Jakie przyrządy są ci do tego potrzebne?

2.Dźwig budowlany, podnosząc 100 cegieł o masie 2,5kg każda, wykonał pracę 50000J(dżuli). Na jaką wysokość zostały podniesione cegły? Przyjmujemy, że g=10m/s2(ta dwójka to znaczy że s do potęgi drugiej).

3.Jaką pracę wykonuje chłopiec, naciskając na ścianę siłą 50n niutonów w czasie 5 sekund?

W przypadku zadania 2 i 3 proszę rozpisać obliczenia!

1

Odpowiedzi

2009-10-22T21:59:34+02:00
2. Dane: Szukane:
m= 2,5kg×100= 250kg h= ?
W= 50000J
g= 10m/s²

W= F×s
F= m×g
s= h
W= m×g×h
h= W/m×g
[h]=[J/kg×m/s²]=[N×m/N]= [m]
h= 50000J/250kg×10m/s²= 20m
2 4 2