Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-09T20:55:58+01:00
Zamieszkujący pustynne obszary Arabowie przez setki lat prowadzili tradycyjny (oparty na ustroju plemiennym), koczowniczy lub półkoczowniczy tryb życia, trudniąc się gł. koczowniczym pasterstwem, związanym z hodowlą wielbłądów, owiec i kóz. Obecnie taki sposób życia jest kultywowany przez minimalny procent ludności arabskiej. Arabowie zajmowali się także od dawna rolnictwem, rzemiosłem i handlem, osiedlając się w oazach i na żyźniejszych terenach. Od VII w. zaczęli zakładać duże ośrodki miejskie, w których obecnie mieszka blisko połowa arabskiej populacji. Niezwykle istotną, dla rozwoju społeczności Arabów, rolę odegrał gwałtowny rozwój przemysłu naftowego w 2. poł. XX w. Przyczynił się on do znacznego wzrostu zamożności arabskich państw naftowych oraz do zwiększenia wpływów i znaczenia tych krajów na arenie międzynarodowej. Jednocześnie Arabowie zachowali w znacznym stopniu tradycyjną kulturę i system wartości wyrosły z islamu.
2 2 2