6/176
Zapisz i rozwiąż odpowiednie równania.
a) Liczba o 15 większa od x jest równa 70.
b) Liczba 87 jest 2 razy większa od liczby x
c) Liczba 3 razy mniejsza od x jest równa 12
d) Liczba o 5 większa od x i dwukrotność liczby x + 1 są równe.

9/177
Rozwiąż równania
a) 1/3x-2 = x+2
b) 1 - 6/7x = 4/7
c) 6 (1/4x-2) = 18
d) x/6 - 1/6 = 1
e) -2(2x - 1) = x/3
f) 2/5 (3 - x) = - 2
g) 3/4 (2-3x) = - 6
h) 1/5 (x-3) = 9 - x
i) 0,6 + x
---------- = x + 1
2
Ps Mile widziane wszystkie działania do rozwiązań :)

2

Odpowiedzi

2010-03-09T20:42:17+01:00
A)70=x+15 x=70-15 x=55
b)87=2x x=87:2 x=43.5
c)3x=12=36
d)x+5=2(x+)
x+5=2x+2
-x=-3
x=3

a)1/3x-x=2+2
-2/3x=4/*(-3/2)
x=4*(-3/2)
x=-12/2
x=-6

b) 1-6/7x=4/7
-6/7x=4/7-1
-6/7x=-3/7 /*(-7/6)
x= 21/42
x=1/2

c) 6 (1/4x - 2)=18
6/4x-12=18
3/2x=18+12
3/2x =30 /*2/3
x=60/3
x=20

d) x/6 - 1/6 = 1
1/6x=1+1/6
1/6x=1 i 1/6
1/6x=7/6 /*6
x=7

e)-2 (2x-1) = x/3
-4x+2=1/3x
-4x-1/3x=-2
-4 i 1/3 x =-2
-13/3 x = -2 /*(-3/13)
x=6/13

f) 2/5 (3 - x) = -2
6/5-2/5x=-2
-2/5x = -2 -1 i 1/5
-2/5x=-3 i 1/5
-2/5x = -16/5 /*(-5/2)
x =8

g) 3/4 (2-3x) = -6
6/4 - 9/4x=-6
3/2-9/4x=-6
-2 i 1/4x=-6-1 i 1/2
-9/4 x=-7 i 1/2
-9/4 x=-15/2 /*(-4/9)
x = 10/3
x=3 i 1/3

h) 1/5 (x-3) = 9 - x
1/5x -3/5 = 9-x
1/5 x +x = 9+3/5
1 i 1/5x = 9 i 3/5
6/5 x = 48/5 /*5/6
x =8

i) 0,6 + x / 2 = x + 1
1/2 x -x = 1-0,6
-1/2 x = 0,4 *(-2)
x = -0,8
4 5 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T20:53:36+01:00
6/176
Zapisz i rozwiąż odpowiednie równania.
a) Liczba o 15 większa od x jest równa 70.
x+15=70
x=70-15
x=55
b) Liczba 87 jest 2 razy większa od liczby x
2x=87/:2
x=43,5
c) Liczba 3 razy mniejsza od x jest równa 12
⅓x=12/*3
x=36
d) Liczba o 5 większa od x i dwukrotność liczby x + 1 są równe.
x+5=2(x+1)
x+5=2x+2
x-2x=2-5
-x=-3
x=3
9/177
Rozwiąż równania
a) 1/3x-2 = x+2
⅓x-x=2+2
-⅔x=4/*(-3/2)
x=-6
b) 1 - 6/7x = 4/7
6/7x=4/7-7/7
6/7x=-3/7 /*7/6
x=-½
c) 6 (1/4x-2) = 18
3/2x-6=18
3/2x=18+6
3/2x=24/*⅔
x=16
d) x/6 - 1/6 = 1
x/6=6/6+1/6
x/6=7/6 /*6
x=7
e) -2(2x - 1) = x/3
-4x+2=x/3 /*3
-12x+6=x
-12x-x=-6
-13x=-6/:(-13)
x=6/13
f) 2/5 (3 - x) = - 2
6/5-2/5x=-2
-2/5x=-2-6/5
-2/5x=-3⅕
-2/5x=-16/5 x/*5
-2x=-16
x=8
g) 3/4 (2-3x) = - 6
3/2-9/4x=-6
-9/4x=-6-3/2
-9/4x=-15/2 /*(-4/9)
x=10/3=3⅓
h) 1/5 (x-3) = 9 - x
⅕x-⅗=9-x
⅕x+x=9+⅗
6/5x=48/5 /*5/6
x=8
12 5 12