Wyraź w decymetrach szesciennych
a) 8,5l
b) 5m ³
c)2000 cm ³
Wyraź w litrach
a)0,5 dm ³
b) 15 tys hl ³
c) 0,06 cm ³
Wyraź w centymetrach sześciennych
a) 0,2hl
b) 6 dm³
c) 2 cl
Wyraz w metrach sześciennych
a) 0,007 km ³
b) 10 do potęgi 20 cm ³
c) 70000 l

2

Odpowiedzi

2010-03-09T20:45:44+01:00
8,5 l=8,5 dm³
5m³=5 000dm³
2000cm³=2dm³

0,5dm³=0,5 l
15 000 hl³=1500000l
0,06cm³0,00006litra


0,2hl=20 000cm³
6dm³=6 000cm³
2cl=20cm³

0,007km³=7 000 000m³
10²⁰cm³=10¹⁴m³
70 000l=70m³
68 4 68
2010-03-09T20:46:39+01:00
Dm³:
a)8,5l=8,5dm³
b)5m³=5000dm³
c)2000cm³=2dm³
l:
a)0,5dm³=0,5l
b)15 000 hl=1500000l
c)0,06cm³=0,00006dm³=0,00006l
cm³:
a)0,2hl=20l=20dm³=20000cm³
b)6dm³=6000cm³
c)2 cl=20 cm³
m³:
a)0,007km³=7000m³
b)10²⁰cm³=10¹⁴m³
c)70000l=70000dm³=70m³
32 4 32