FUNKCJE
1) W zbiorze A jest liczba 12, a w zbiorze B wszystkie jej dzielniki. Określ czy to przyporządkowanie jest funkcją.
2) Sprawdzić, czy punkt A=(3;4) należy do wykresu funkcji y=6x-12
3) Funkcja y=2x+b oblicz funkcję równoległą do tej funkcji, która przechodzi przez punkt A= (-1,1)
4) y=|x| +3 OBLICZ
5) Oblicz współrzędne punktu przecięcia wykresu funkcji y= -3x-2 z osią OX.
6) Napisz wzór funkcji rosnącej i przechodzącej przez punkt A=(-2;-3)
7) Uzupełnij wzór funkcji y=2x+b tak, by przechodził przez punkt A=(1;-3)
Bardzo proszę na jutro mam to zrobić !! Chociaż kilka !! :) Z góry dzięki

1

Odpowiedzi

2010-03-09T20:41:51+01:00
1. nie
2. nie
3. y=2x+3
4. x=y-3 lub x=-y+3
5. x=-2/3
6. y=x-1
7. y=2x-5